De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Bomen in het bos

Visie 2050

Een spreekwoord luidt: "boompje groot, plantertje dood". Het beheer dat we vandaag uitvoeren, heeft gevolgen voor volgende generaties. Onderstaande tekst schetst een idealistisch toekomstbeeld van hoe wij hopen dat onze bossen er in 2050 zullen uitzien. Een toekomstbeeld waarvoor alle Vlaamse Bosgroepen zich dagelijks inzetten.

We zijn in het jaar 2050. We wandelen in het bos en wat zien we?

Het bos wordt duurzaam beheerd: met veel aandacht voor variatie. Variatie in leeftijd, structuur en soorten. Deze structuurrijke en gevarieerde bossen bieden een grotere weerbaarheid tegen het steeds extremer wordende klimaat. De natuurwaarde van de bossen is hoog. Aan de rand bevinden zich bosranden met hoge landschappelijke en ecologische waarde. Verspreid ligt er dood hout in het bos.

Het hout wordt erkend door boseigenaar en burger als een belangrijke duurzame grondstof. Verspreid komen toekomstbomen voor met diepe kruinen. Ze leveren kwaliteitshout. Ook populier en naaldhout worden opnieuw aangeplant. Er is aandacht voor rentabiliteit. Houtexploitaties gebeuren respectvol en professioneel. De bosarbeiders hebben veiligheidskledij aan en gebruiken milieuvriendelijke producten.

De boseigenaars houden van hun bos, zijn gemotiveerd en bewust van het maatschappelijk belang van hun bos en houden hier ook rekening mee. Ze voelen zich gesteund, gerespecteerd en gemotiveerd door de Bosgroep die meer dan de helft van het Vlaamse bosareaal helpt beheren. De burgers zijn fier over hun bossen en voelen zich betrokken bij het beheer. Heel wat privé-bossen worden opengesteld voor het publiek dat daar dankbaar en respectvol gebruik van maakt. Kinderen ravotten in het speelbos vlakbij het dorp. Afhankelijk van het gebied worden specifieke accenten gelegd. In de Natura 2000 gebieden en VEN-gebieden helpen heel wat boseigenaars mee aan de instandhouding en ontwikkeling van boshabitats. In de bossen met erfgoedwaarde wordt de zorg voor het erfgoed geïntegreerd in het bosbeheer. Het grootste deel van de Vlaamse bossen fungeert echter als verbindingsgebied met een uitgesproken multifunctioneel karakter.